Informacje o firmie

Firma „Nadwozia-Partner” G. Książek, G. Pazera Spółka Jawna z siedzibą w Sosnowcu funkcjonuje od 2000 r.


Podstawową działalnością firmy jest produkcja nadwozi samochodowych oraz handel własnymi wyrobami.
Początki działalności firmy to produkcja na niewielka skalę, wykorzystująca ograniczony zasób asortymentu. Z czasem gdy produktów przybywało, następował wzrost jakości oferowanych usług, głównie dzięki wzbogacaniu linii produkcyjnej oraz wzrostowi liczebności załogi.
Dynamiczny rozwój spółki spowodował w styczniu 2005 roku uruchomienie Działu Projektowania, a we wrześniu Działu Serwisu.


Obecnie firma zatrudnia blisko 100 pracowników w każdym z działów: produkcyjnym, konstruktorskim, handlowym, logistycznym, magazynu, serwisu i administracyjnym. Dzięki temu zapewnia stałą i wysoką jakość świadczonych usług.
W swojej działalności firma nastawiona jest na ekspansywny wzrost ilościowy przy jednoczesnej eliminacji marnotrawstwa.


We wrześniu 2006 roku właściciele rozpoczęli wdrażanie koncepcji Lean Manufacturing, zmierzającej do eliminacji marnotrawstwa.
Zgodnie z koncepcją LEAN firma pracuje nad zrozumieniem klienta i nad tym, co stanowi wartość dodaną w wytwarzanych przez nią produktach. Strategia LEAN przekłada się bezpośrednio na wzrost efektywności działania.
System ISO 9001:2008 funkcjonujący w firmie jest potwierdzeniem prowadzenia odpowiedniej POLITYKI JAKOŚCI.


Od września 2009 roku, nowoczesna siedziba firmy (3500 m2) znajduje się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Obecnie oferowany asortyment obejmuje gamę produktów, od prostych zabudów skrzyniowych poprzez kontenery do specjalistycznych izoterm, chłodni o parametrach estetycznych dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających klientów.